Bekleyiniz

Gizlilik Politikamız

1- Türev Yazılım, kullanıcıların www.turev.net sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ve “Gizlilik Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

2- Türev Yazılım, işbu “Gizlilik Politikası” ve “Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. “Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi”, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesi halinde bile hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesidir. Türev Yazılım, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla anonim bilgileri 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

3- Türev Yazılım, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

4- Türev Yazılım, kullanıcılara ve kullanıcıların www.turev.net sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

5- Türev Yazılım, bu politikayı herhangi bir anda önceden haber vermeksizin KVKK’na uygun olarak değiştirebilir, önemli değişiklikleri web sitesinden duyurabilir.

Ayrıntılar

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Türev Yazılım LTD. ŞTİ (TUREV) tarafından işletilmekte olan internet sitesi www.turevcar.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında İnternet Sitesi kullanıcıları/ üyeleri /ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından TUREV ile paylaşılan veya TUREV’in, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi’ni kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemek ve Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.
Veri Sahibi işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşulların tarafınızca kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’nin kullanımını lütfen derhal sonlandırınız.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Cevizlidere Mh. Ceyhun Atuf Kansu Cd. Aras Plaza No:153/24 ÇANKAYA / ANKARA adresinde yerleşik olan Türev Yazılım LTD. ŞTİ

Temel Prensiplerimiz Nelerdir?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca benimsenmiş olan usul ve esaslara uygun olarak hareket etmekteyiz: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

TUREV tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir: Ad Soyad, Telefon, E-Mail, İp No. TUREV, Veri Sahibi’nin İnternet Site’si kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezlerin (Cookie) kullanılması ile elde edebilmekte olup İnternet Sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplayabilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri kabul edilmeyecek olup, bu verilere ilişkin yapılan işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Toplanan Verileriniz Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

TUREV tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.
TUREV kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlemektedir.

Çerez (cookie) Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.
TUREV, İnternet Sitesi’nde çerezleri (Cookie), İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak, Veri Sahipleri ile temas kurmak ve Veri Sahiplerinin İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, İnternet Sitesi’ni iyileştirerek Veri Sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve kişiye sunulan özel hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanmaktadır.
İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez (Cookie) türleri aşağıda gösterilmektedir:
Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.
İnternet Sitesinde kullanılmakta olan çerezler (Cookie) aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Google Analytics
Google Remarketing
Yandex Metrica
Facebook Pixel

Veri Sahipleri Tarafından Çerez Kullanımı Engellenebilir mi?

Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:
Adobe Analytics
AOL
Google AdWords
Google Analytics
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

TUREV, bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil), iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, hissedarlarıyla, iştirakleriyle söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabilecektir.
Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılımsal hatalardan kurtarılması amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi Nedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, TUREV uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.
Kişisel verileriniz TUREV tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, TUREV’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.
Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, TUREV’ın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
Kişisel verilerinizin TUREV tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kredi kartı detayları, iletişim formu verileri vb. güvenlik gerektiren bilgileri Secure Socket Layer ( SSL) adı verilen şifreleme teknolojisi ile korumaktayız. (Kredi kartı bilgileriniz anlık işlem yapılmakta, kayıtlarımızda tutulmamaktadır.)

İletişim Bilgilerimiz

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz: 444 20 75, destek@turevyazilim.net, info@turevweb.com, Whatsapp: 555 002 20 75